Instalacje Wodno-Kanalizacyjne

instalacja wodno-kanalizacyjna

Nasza oferta obejmuje również montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych. Projektujemy i kompleksowo wykonujemy instalacje w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i usługowym. Nasi fachowcy posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty i uprawnienia, pozwalające na realizację wszystkich zleceń w zakresie montażu instalacji sanitarnych.

Zależenie od indywidualnych potrzeb i specyfiki obiektów proponujemy optymalne rozwiązania w zakresie instalacji wod.-kan. - zajmujemy się zarówno wykonaniem nowych, jak i modernizacją istniejących instalacji. Instalacje wod.-kan. wykonujemy kompleksowo – zapewniamy montaż instalacji wewnętrznych, zewnętrznych i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. W ramach wykonania instalacji zewnętrznych zapewniamy również wykonanie prac melioracyjnych, montaż drenaży, kanalizacji deszczowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wewnątrz obiektów zapewniamy montaż podejść wod.-kan., montaż urządzeń sanitarnych oraz biały montaż. Doświadczenie naszych fachowców, zastosowanie nowoczesnych technologii i wysokiej klasy materiałów instalacyjnych przekłada się na trwałość i niezawodność naszych instalacji. Aby zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie instalacji, oferujemy również okresowe przeglądy konserwacyjne.

W zakresie wykonania instalacji wod.-kan. zapewniamy:

 • montaż wewnętrznych i zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych,
 • montaż wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wodnych,
 • kompleksowe remonty instalacji sanitarnych,
 • konserwacje instalacji hydraulicznych,
 • montaż przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • montaż drenaży,
 • roboty melioracyjne,
 • montaż kanalizacji deszczowych,
 • montaż przyłączy i sieci zewnętrznych,
 • montaż oczyszczalni, przepompowni, separatorów,
 • montaż przyłączy i sieci gazowych.